image banner
Sẽ tổ chức Lễ phát động, mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam vào ngày 15/3/2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 13/1 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022. Dự kiến Lễ phát động, mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt nam sẽ được tổ chức vào 8h00’ ngày 15/3/2022 tại huyện Đô Lương.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh.

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam phải bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Việc xây dựng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng cần tính đến diễn biến của dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn sức khỏe cho những người tham gia, xây dựng và phát triển các thói quen, kỹ năng tiêu dùng phù hợp với tình trạng bình thường mới.

Trong năm, các đơn vị tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền về trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Quyền và nghĩa vụ của mỗi người tiêu dùng trong việc bảo vệ quyền lợi của chính mình. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” và các hoạt động hưởng ứng được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương tổ chức; tuyên truyền hướng dẫn và khuyến khích người tiêu dùng khi quyền lợi bị xâm phạm, cần liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết.

Các cơ quan treo băng rôn, cờ phướn, tờ rơi tuyên truyền các quyền cơ bản của người tiêu dùng. Khẩu hiệu tuyên truyền trong đợt tổ chức Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 gồm: Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ mới; Tiêu dùng an toàn trên nền tảng trực tuyến; Tiêu dùng an toàn để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội; Thông tin cá nhân là tài sản quan trọng của người tiêu dùng; Xây dựng môi trường kinh doanh trực tuyến minh bạch, công bằng và an toàn cho người tiêu dùng...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Công thương tổ chức các buổi tập huấn, hội nghị, hội thảo để tuyên truyền phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các doanh nghiệp, người tiêu dùng và cán bộ các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghệ An. Các hoạt động này dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 5/2022 hoặc tháng 7, 8/2022 tại thị xã Hoàng Mai và huyện Kỳ Sơn hoặc tại các Phòng họp trực tuyến.

Các doanh nghiệp tổ chức các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng: Hỗ trợ bảo hành sản phẩm, tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu dùng an toàn tiết kiệm, giảm giá, khuyến mại và các hoạt động tri ân khác; tổ chức các hoạt động ký kết, cam kết doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng; tổ chức các sự kiện cộng đồng hướng về người tiêu dùng, trong đó khuyến khích các hoạt động thể thao, văn hóa, xã hội có tính chất kết nối cao. Các hoạt động này dự kiến tập trung thực hiện từ 01/3/2022 đến 31/5/2022.

Để thực hiện các nội dung trên, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các Hội có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

UBND tỉnh đề nghị Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Sở Công Thương tổ chức một số hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh; vận động hội viên, các doanh nghiệp tham gia các hoạt động hưởng ứng. Hiệp hội, các Hội doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội có liên quan tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng.

PT (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image