image banner
Hưởng ứng thiết thực chuỗi sự kiện Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

Ngày 20/3, tại Văn bản số 1877/UBND-NN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1663/BTNMT-TTTT ngày 16/3/2023; chủ động tham mưu UBND tỉnh, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định các vấn đề có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo đó, để hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng, gồm: Ngày nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) và chiến dịch Giờ trái đất năm 2023, tại Công văn số 1663/BTNMT-TTTT, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Trung ương treo pano, băng rôn, áp phích được làm từ vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp.

Cùng với đó, tổ chức tọa đàm, hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng thời lượng phát sóng các nội dung về tầm quan trọng của tài nguyên nước, thời tiết, khí hậu, cảnh báo sớm, dự báo tác động, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh.

Các địa phương đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư, khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu; thúc đẩy và thu hút các dự án xanh, dự án năng lượng tái tạo nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống dân sinh.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án nhằm tăng cường bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước, phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao.

Tăng cường nâng cao nhận thức và hành động thiết thực của cộng đồng trong xây dựng và vận hành hệ thống cảnh báo sớm, dự báo tác động góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế người dân, quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên. Phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo tồn hiệu quả các loài và nguồn gen, đặc biệt áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế - xã hội tới các hệ sinh thái; thúc đẩy việc xây dựng các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Mặt khác, phát hiện, biểu dương, động viên và khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp công nghệ để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Đối với việc hưởng ứng các hoạt động tại Chiến dịch Giờ trái đất 2023, các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng hưởng ứng và thực hiện hành động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 25/3/2023. Đồng thời, tăng cường sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm gắn với bảo tồn tài nguyên năng lượng từ sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, giao thông vận tải, sản xuất nông ngư nghiệp cho đến tiêu thụ tại hộ gia đình...

PQ (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image