image banner
Hơn 70 tỷ đồng tặng quà cho người có công với cách mạng và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh dịp Tết nguyên đán 2023

Ngày 6/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 878/KH-UBND về việc thực hiện đảm bảo công tác chính sách người có công với cách mạng và an sinh xã hội trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp và nhân dân đối với người có công với cách mạng, an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 được vui Tết, đón Xuân, góp phần giữ vững an ninh, chính trị xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động phải phong phú, thiết thực, mang đậm truyền thống văn hoá của dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Các cấp, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể và chủ động thực hiện nghiêm túc, kịp thời huy động các nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán. Các chế độ trợ cấp ưu đãi, chính sách trợ giúp xã hội; tiền và quà Tết của các đối tượng người có công, đối tượng xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ nghèo phải được thực hiện đúng, đủ, kịp thời đến tận tay đối tượng.

Theo Kế hoạch, tổng kinh phí thực hiện chính sách thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 2023 cho các đơn vị và đối tượng trên địa bàn tỉnh là 70.480.650.000 đồng. Trong đó, đối tượng quà tặng của Chủ tịch nước do Ngân sách Trung ương đảm bảo cho 83.023 người, với kinh phí là 25.483.500.000 đồng; thăm, tặng quà Tết của Chủ tịch UBND tỉnh và hỗ trợ hộ nghèo đón Tết, chúc thọ người cao tuổi do Ngân sách tỉnh đảm bảo, với kinh phí 25.134.450.000 đồng; tặng quà Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 do ngân sách cấp huyện, xã đảm bảo cho 66.209 người, mức quà 300.000 đồng/người, với kinh phí 19.862.700.000 đồng.

Bên cạnh đó, còn có các chính sách khác: Trình Chủ tịch Nước tặng thiệp mừng thọ cho 685 người cao tuổi tròn 100 tuổi; trình Chính phủ hỗ trợ 1.325.955 kg gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho 20.133 hộ, với 88.397 nhân khẩu. 

UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện; dự thảo lịch trình, thành phần tham dự, đối tượng, địa bàn để tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên một số đơn vị, gia đình người có công tiêu biểu, người cao tuổi và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

Đồng thời, phối hợp đề nghị UBMT Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã lập danh sách các hộ nghèo được tặng quà (Trong Chương trình “Tết vì người nghèo”); thực hiện vận động tăng cường xã hội hóa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng Quỹ vì người nghèo, trợ giúp hộ nghèo và các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Phối hợp với Cục Dự trữ quốc gia, hướng dẫn chỉ đạo các huyện tổ chức tiếp nhận, cấp phát gạo cứu đói cho nhân dân khi có quyết định cấp gạo của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định phân bổ gạo của UBND tỉnh… 

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động kêu gọi, tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà cho các đối tượng liên quan theo tinh thần xã hội hóa trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn một cách thiết thực, hiệu quả. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các ban, ngành liên quan và các đơn vị trên địa bàn phụ trách rà soát cụ thể đối tượng được tặng quà Tết; chủ động cân đối nguồn ngân sách cấp huyện để tặng quà cho các đối tượng; đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trích ngân sách cấp xã để thực hiện tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn đúng theo quy định. 

H.B (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image