image banner
Giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng Quốc gia theo đúng tiến độ yêu cầu của Chính phủ

Tại Công văn số 7598/UBND-CN ngày 11/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Sở GTVT căn cứ các ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 368/TB-VPCP ngày 8/9/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng Quốc gia, trọng điểm ngành giao thông để triển khai thực hiện các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông theo quy định.

Tại Thông báo số 368/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động trong triển khai công việc, vướng mắc ở cấp nào, cấp đó chủ động giải quyết, giải quyết có thời hạn không đùn đẩy trách nhiệm, không chuyển việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên.

Trong đó, về công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã hội, tôn giáo... cùng chung tay vào cuộc và nỗ lực thực hiện. Cấp ủy tại địa phương phải trực tiếp trao đối với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đề xuất giải pháp hợp tình, hợp lý đúng quy định pháp luật, không để phát sinh mất an ninh trật tự; khuyến khích hình thức tái định cư tại chỗ. Các địa phương cần rà soát kỹ lưỡng trình tự, thủ tục xác định chi phí đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB), không ban hành đơn giá bồi thường, hệ số điều chỉnh giá đất thiếu cơ sở làm tăng chi phí GPMB bất hợp lý, không phù hợp với khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy định của pháp luật.

Các địa phương giải quyết dứt điểm công tác GPMB theo đúng các mốc tiến độ yêu cầu của Chính phủ, trong đó tập trung vào việc xây dựng các khu tái định cư, ổn định cuộc sống người dân. Khẩn trương hoàn thành hồ sơ chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý III năm 2023.

Về vật liệu xây dựng thông thường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà liên quan về vật liệu xây dựng thông thường; gần đây là Thông báo số 311/TB-VPCP ngày 07/8/2023 của Văn phòng Chính phủ, Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo tại Phiên họp Ban chỉ đạo thứ 6.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các đơn vị tư vấn phải công tâm, triển khai công tác vì lợi ích chung, giải pháp thiết kế phải hiện đại, đúng quy định, hợp lý về chi phí, không lợi ích nhóm. Các nhà thầu cùng chung sức đồng lòng, chia sẻ các khó khăn, trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, khó khăn sẻ chia; tiếp tục tập trung thi công “3 ca 4 kíp” để hoàn thành dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, kỹ thuật, mỹ thuật, không “đội” vốn... Công tác đấu thầu, chỉ định thầu, cấp mỏ, cấp nguyên vật liệu cần triển khai công khai minh bạch, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Với vai trò là cơ quan chủ quản, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các dự án, phối hợp với các Bộ, ngành để triển khai đáp ứng tiến độ; thường xuyên kiểm tra dự án, kịp thời động viên, hỗ trợ các nhà thầu, các đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai. Thành lập các tổ công tác để chủ động giải quyết các vướng mắc liên quan đến công trình trọng điểm quốc gia như GPMB, mặt bằng thi công, vật liệu xây dựng, di dời hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ nhà thầu trong quá trình thi công. Triển khai quy hoạch gắn liền với với các tuyến cao tốc để khai thác quỹ đất hiệu quả phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị, dân cư mới... tận dụng tối đa cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội.

Các địa phương thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 thành lập các tổ công tác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để làm việc, thỏa thuận với các chủ sở hữu về giá chuyển nhượng, thuê đất và hỗ trợ bảo đảm nhà thầu có thể triển khai được 27 mỏ đã hoàn thành Bản đăng ký khai thác trong tháng 9/2023. Đẩy nhanh triển khai các thủ tục để hoàn thành xác nhận Bản đăng ký với 27 mỏ các nhà thầu đã trình bảo đảm khai thác được trong tháng 9/2023.

Kim Oanh (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image