image banner
Công bố 24 thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực đất đai

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 21/6, công bố 24 thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế ở lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, có 2 thủ tục hành chính mới gồm: Thủ tục chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

UBND tỉnh cũng công bố 22 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung. Hồ sơ giải quyết 24 thủ tục hành chính được ban hành tại Quyết định này nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An. Quyết định cũng quy định rõ về thời hạn giải quyết hồ sơ và phí, lệ phí đối với từng thủ tục hành chính.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục hành chính tại số thứ tự 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 4749/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của chủ tịch UBND tỉnh.

PT (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image