image banner
Thông cáo báo chí tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Nghệ An quý I năm 2023

UBND tỉnh Nghệ An cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Nghệ An quý I, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý II năm 2023 như sau:

1. Kết quả đạt được quý I năm 2023

1.1. Lĩnh vực kinh tế:

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Trong quý I chủ yếu tập trung cho việc thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông và đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Xuân. Tính đến ngày 10/3/2022, tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân ước đạt 151.542,49 ha, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 56.182,8 tấn, tăng 5,11%, so với cùng kỳ. Các địa phương, đơn vị tập trung triển khai xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 5,81% so với cùng kỳ; một số sản phẩm có mức tăng khá so với cùng kỳ năm 2022 như: bia, xi măng, sữa chế biến, điện sản xuất, tôn Hoa Sen các loại

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 27.741,3 tỷ đồng, tăng 15,96% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch ước đạt 1,9 triệu lượt, bằng 181%; doanh thu du lịch ước đạt 1.460 tỷ đồng, bằng 307% so với cùng kỳ năm 2022. Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 207.783 tỷ đồng, tăng 4%; tổng dư nợ ước đạt 276.532 tỷ đồng, tăng 1,85% so với đầu năm.

- Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 4.467 tỷ đồng, đạt 28,2% dự toán. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 7.016 tỷ đồng, đạt 21,2% dự toán.

- Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp: tính đến ngày 20/3/2023, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 5.435,8 tỷ đồng. Trong quý I, thành lập mới 437 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký thành lập 2.718 tỷ đồng.

- Tính đến ngày 20/3/2023, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 282,702 tỷ đồng, đạt 5,06% kế hoạch.

1.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2 năm học 2022-2023; tổ chức tốt các kỳ thi; trong đó kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023, đoàn Nghệ An giành được 87 giải, đứng thứ 2 toàn quốc (sau thành phố Hà Nội).  

- Tập trung chỉ đạo công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm; thực hiện tốt chế độ, chính sách an sinh xã hội…

- Tổ chức thành công các sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh…

1.3. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số:

- Chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Các cấp, các ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023. Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác chuyển đổi số, triển khai Đề án số 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số.

1.4. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an toàn, bình yên. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 an toàn, bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu chất lượng. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý II năm 2023

- Tập trung triển khai các các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương chuẩn bị tốt các nội dung trình Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW theo kế hoạch đề ra. Triển khai đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực; cập nhật kịch bản điều hành quý II và 6 tháng cuối năm để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

- Đôn đốc, triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

- Rà soát, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước đạt kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn. Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền về dự án điều chỉnh cảng nước sâu Cửa Lò. Hỗ trợ thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh.

- Chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo hoàn thành chương trình năm học 2022-2023; chuẩn bị, tổ chức tốt các kỳ thi. Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo công tác khám chữa bệnh. Đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức và tuyên truyền các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả; tiếp tục thực hiện chuyển đổi số,... Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030...

- Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo.

UBND tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo!