image banner
Thông cáo báo chí kỳ họp Quý I/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 21/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ra Thông cáo báo chí số 53-TCBC/UBKTTU về Kỳ họp Quý I/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Nội dung Tải về