image banner
Thông báo về việc tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân trên địa bàn tỉnh để công bố huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đủ điều kiện đề nghị, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Thông báo

V/v tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân trên địa bàn tỉnh để công bố huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đủ điều kiện đề nghị, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

UBND tỉnh công bố huyện Diễn Châu đủ điều kiện đề nghị, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc huyện Diễn Châu đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Thời gian nhân dân tham gia ý kiến trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày thông báo 23/2/2023)

- Dự thảo Báo cáo thẩm tra của UBND tỉnh được đăng tải tại địa chỉ Website http://nongthonmoinghean.vn

- Hình thức tham gia ý kiến: Bằng văn bản, góp ý trực tiếp qua điện thoại, Email về Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, địa chỉ: Số 4 đường Vương Thúc Mậu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Địa chỉ Email: nongthonmoina@gmail.com. Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Hằng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, số điện thoại: 0903.443.599.