image banner
Thông báo về việc lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn tỉnh về kết quả thẩm tra huyện Quỳnh Lưu đủ điều kiện đề nghị, xét công nhân đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021

UBND TỈNH NGHỆ AN

THÔNG BÁO

Lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn tỉnh về kết quả thẩm tra huyện Quỳnh Lưu đủ điều kiện đề nghị, xét công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021.

- Ngày 28/12/2021 huyện Quỳnh Lưu đã được UBND tỉnh tổ chức thẩm tra kết quả xây dựng Nông thôn mới, dự thảo báo cáo thẩm tra của UBND tỉnh được đăng tải tại địa chỉ Website http://nongthonmoinghean.vn.

- UBND tỉnh xin ý kiến của toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh về kết quả thẩm tra huyện Quỳnh Lưu đủ điều kiện đề nghị, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

- Hình thức tham gia ý kiến: Bằng văn bản, góp ý trực tiếp qua điện thoại, Email về Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, địa chỉ: Số 4, đường Vương Thúc Mậu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; địa chỉ Email: nongthonmoina@gmail.com; mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Hằng – Phó Chánh Văn phòng nông thôn mới tỉnh, số điện thoại: 0903.443.599

- Thời gian tham gia ý kiến: trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày thông báo).