image banner
Thông báo tổ chức xin thăm dò đá làm vật liệu xây dựng tại Lèn Răng Cưa xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
Xem nội dung thông báo tại đây