image banner
Thông báo Tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc huyện Đô Lương đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

UBND TỈNH NGHỆ AN THÔNG BÁO

Tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc huyện Đô Lương đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Ngày 06/02/2023 Huyện Đô Lương đã được UBND tỉnh tổ chức thẩm tra kết quả xây dựng Nông thôn mới, Dự thảo Báo cáo thẩm tra của UBND tỉnh được đăng tải tại địa chỉ Website http://nongthonmoinghean.vn

- UBND tỉnh tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc huyện Đô Lương đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày thông báo 08/2/2023).

- Hình thức tham gia ý kiến: Bằng văn bản, góp ý trực tiếp qua điện thoại, Email về Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, địa chỉ: Số 4 đường Vương Thúc Mậu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Địa chỉ Email: nongthonmoina@gmail.com; mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Hằng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, số điện thoại: 0903.443.599.