image banner
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất: Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở trung tâm Nghi Kim, thành phố Vinh
Xem thêm nội dung chi tiết dự án  tại đây