image banner
Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Khu đô thị tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Tải về

Xem thêm thông tin dự án tại đây