Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Thị Uỷ - HĐND - UBND Thị Xã Thái Hoà

 Địa chỉ: Tân Tiến - Thị xã Thái Hoà - NA

Email: thaihoa@nghean.gov.vn


TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Phạm Tuấn Vinh

Bí thư, Chủ tịch HĐND thị xã

02388905558

vinhpt@thaihoa.nghean.gov.vn

2

Trần Khánh Sơn

Phó Bí thư TT

02383504368

sonkt@thaihoa.nghean.gov.vn

3

Tạ Bá Ngọc

Chánh VP thị ủy

02383504289

ngoctb@thaihoa.nghean.gov.vn

5

Trương Thị Thanh Thủy

Phó CT HĐND

02383881227

phongnv@thaihoa.nghean.gov.vn

6

Hồ Thanh Phong

Phó CT UBND phụ trách

02383812923

duongnh@thaihoa.nghean.gov.vn

7

Đinh Thế Vinh

Phó CT UBND

02383881249

vinhdt@thaihoa.nghean.gov.vn

8

Trần Tuấn Dũng

Chánh VP

02383881246

longth@thaihoa.nghean.gov.vn

9

Văn Thư

02383722418