Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Thị ủy - HĐND- UBND thị xã Hoàng Mai

Địa chỉ: Khối Sỹ Tân, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai

Email: hoangmai@nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Lê Trường Giang

Bí thư Thị ủy

0913577611

gianglt@hoangmai.nghean.gov.vn

2

Đàm Hữu Hồng

Phó Bí thư TT Thị ủy thị xã

0913312676

hongdh@hoangmai.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Hữu An

Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã

0912009865

anhn@hoangmai.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Duy Thao

Phó Chủ tịch HĐND thị xã

0983451377

thaond@hoangmai.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Anh Văn

Phó Chủ tịch UBND thị xã

0943743406

vanna@hoangmai.nghean.gov.vn

6

Phạm Văn Hào

Phó Chủ tịch UBND thị xã

0988666799

haopv@hoangmai.nghean.gov.vn

7

Văn thư UBND thị xã

 

02383666456