Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Thị Ủy - HĐND - UBND Thị Xã Cửa Lò

Địa chỉ: Xã Nghi Hương - Thị xã Cửa Lò

Email:cualo@nghean.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Phạm Thị Hồng Toan

Bí thư Thị ủy

0238.395 5710

toanpth@cualo.nghean.gov.vn

2

Lê Thanh Long

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

0238.3955667

Longlt@cualo.nghean.gov.vn

3

Doãn Tiến Dũng

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã

0238.3956358

dungdt@cualo.nghean.gov.vn

4

Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

0238.3955703

phuchv@cualo.nghean.gov.vn

5

Văn thư

0238.3949208