Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Thành Uỷ - HĐND - UBND Thành phố Vinh

Địa chỉ: Số 27, Đường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Email: vinh@nghean.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Phan Đức Đồng

 Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh

0912.288.979  

dongpv@vinh.nghean.gov.vn 

2

Nguyễn Văn Lư

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

0912.411.527  

lunv@vinh.nghean.gov.vn 

3

Trần Ngọc Tú

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Vinh

0912.122.689 

tutn@vinh.nghean.gov.vn 

4

Trần Thị Cẩm Tú

UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 0936.188.513

tutt@vinh.nghean.gov.vn 

5

Lê Sỹ Chiến

UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

0912.131.413 

chienls@vinh.nghean.gov.vn 

6

Trần Quang Lâm

Phó Chủ tịch UBND thành phố

0948.042.368 

lamqt@vinh.nghean.gov.vn 

7

Nguyễn Sỹ Diệu

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh

0904.011.879 

dieuns@vinh.nghean.gov.vn 

8

Võ Khắc Hùng

Chánh văn phòng

0912.221.182

hatt@vinh.nghean.gov.vn

9

Trần Thị Thúy Hằng

Phó chánh văn phòng

0912.544.111

hangttt@vinh.nghean.gov.vn

10

Nguyễn Thu Hiền

Phó chánh văn phòng

0983.480.345

hiennt@vinh.nghean.gov.vn

11

Nguyễn Trung Thành

Phó chánh văn phòng phụ trách Bộ phận một cửa

0949.887.575

thanhnt@vinh.nghean.gov.vn

12

Phùng Thị Hà

Phó Chánh văn phòng, Trưởng ban tiếp dân

0911.921.379

hapt@vinh.nghean.gov.vn

13

Văn thư

 02383.840.039