Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Sở Xây dựng

Địa chỉ: số 8 Đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 038.3 84 4691/Fax:038.3 590 177/Email: xd@nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

 

Hộp thư công vụ

1

Nguyễn Trường Giang

Giám đốc

02383577966

giangnt@xd.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Đình Lợi

Phó Giám đốc

02383830943

loind@xd.nghean.gov.vn

3

Chu Anh Tuấn

Phó Giám đốc

 

tuanca@xd.nghean.gov.vn

4

Vũ Tuấn Dũng

Phó Giám đốc

 

dungvp@xd.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Văn Hà

Chánh VP

02383830944

hanv@xd.nghean.gov.vn

6

Nguyễn Khắc Đức

Phó VP

02383842191

ducnk@xd.nghean.gov.vn