Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Sở Tư pháp

Địa chỉ: Số 56 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh

Email: tp@nghean.gov.vn


TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

           

 

Hộp thư công vụ

1

HoàngThị Thu Trang

Giám đốc

02383594310

tranghoangtt@tp.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Công Hoan

Phó Giám đốc

02383594185

hoannc@tp.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Thị Lan

Phó Giám đốc

02383832867

lannt@tp.nghean.gov.vn

4

 Văn phòng

02383 842 283