Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Sở Nội Vụ

Địa chỉ: Số 30 - Đường Phan Đăng Lưu - Thành phố Vinh

Email: nv@nghean.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại Cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Nguyễn Viết Hưng

 Giám đốc            

02383.841.690


hungnv@noivu.nghean.gov.vn

2

Trần Quốc Chung

Phó Giám đốc

02383.842.876 

chungtq@noivu.nghean.gov.vn

3

Đậu Đình Dương

Phó Giám đốc

 0913615876


duongdd@noivu.nghean.gov.vn

4

Trần Thanh Nhàn

PGĐ kiêm Trưởng Ban Thi đua khen thưởng  

02383.588.265

nhatt@noivu.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Văn Long

Quyền trưởng Ban Tôn giáo   

02383.599.314

longnv@noivu.nghean.gov.vn

 6

Tô Viết Sáu

Chánh Văn phòng

02383.590.519

sautv@noivu.nghean.gov.vn

 7

Thái Văn Hạnh

Phó Chánh Văn phòng

02383.832.844

vydd@noivu.nghean.gov.vn

 8

Ngô Thị Hiền

Văn thư

02383.843.197

hientn@noivu.nghean.gov.vn

 

 

Máy FAX

02383.590.072