Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Sở Ngoại vụ

Địa chỉ: Tầng 20, tháp A tòa nhà Dầu Khí, số 7 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An
Email:ngoaivu@nghean.gov.vn          

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Trần Khánh Thục

Giám đốc

0912.292.617

thuckt@ngoaivu.nghean.gov.vn

2

Phạm Văn Toàn

P. Giám đốc

0912.483.366

toanpv@ngoaivu.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Thế Thân

P.Giám đốc

0915.170.812

thannt@ngoaivu.nghean.gov.vn

4

Phạm Văn Hiệp

Chánh Văn phòng

0983.844.766

hieppv@ngoaivu.nghean.gov.vn

5

Văn thư

0238.3 833 669
Fax: 0238.3 831 333