Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Đường dây nóng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An xử lý kiến nghị liên quan đến quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng, các chính sách hỗ trợ của ngành ngân hàng

Đường dây nóng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An xử lý kiến nghị liên quan đến quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng, các chính sách hỗ trợ của ngành ngân hàng

 

Số điện thoại bàn

02383.568128

Số điện thoại di động

0917.530.206

Địa chỉ email:

tonghop_nga@sbv.gov.vn