image banner
Triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 30/5 về việc thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6) và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) năm 2023.

Kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, hướng tới cộng đồng sạch về ma túy. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, tạo nên một chiến dich truyền thông phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn tỉnh; tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai, góp phần giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt và bền vững đảm bảo hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm; chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài ngành Công an.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông phòng, chống ma túy; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy; huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện tổ chức tấn công truy quét tội phạm ma túy trên địa bàn toàn tỉnh; tăng cường công tác xác định tình trạng nghiện, công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy; tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp nghiệp vụ với lực lượng chức năng các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay của nước bạn Lào nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới; chỉ đạo kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy ở cơ sở.

Trong đó, các cơ quan báo chí, truyền thông tăng thời lượng đưa tin, tần suất viết bài, phóng sự... tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

UBND các huyện, thành, thị căn cứ yêu cầu công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn để có các hoạt động tổ chức mít tinh, diễu hành, lễ ra quân thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy một cách phù hợp, tạo khí thế phòng chống ma túy sôi nổi trên địa bàn. Tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại 100% xã, phường, thị trấn. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, nhân rộng hiệu quả mô hình “xã, phường, thị trấn sạch về ma túy” theo các tiêu chí của Đề án xây dựng “Xã sạch về ma túy” của Công an tỉnh. 

Các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan tăng cường chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên về tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; tổ chức mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên phạm vi toàn tỉnh (từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023), tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia; bắt giữ các đường dây, đối tượng cầm đầu. Xây dựng phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh, giao hàng công nghệ. Đặc biệt, tiếp tục ưu tiên lực lượng, biện pháp đấu tranh mạnh, quyết liệt đối với tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào quyết tâm giữ vững “vùng xanh”, chốt chặn vững chắc, không để tình hình tội phạm ma túy tái diễn phức tạp ở khu vực biên giới. 

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, đặc biệt các đối tượng có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” để quản lý chặt chẽ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, tập trung đông công nhân lao động các khu công nghiệp, chế xuất, các khu dự án xây dựng lớn... Chủ động triển khai công tác xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp, nhất là cai nghiện bắt buộc đối với các đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, có biểu hiện phạm tội và vi phạm pháp luật...

Kim Oanh (tổng hợp)