Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Liên đoàn lao động tỉnh

Địa chỉ: Trụ sở: 71 A Hồ Tùng Mậu, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3844839 - Fax: 0238.3844839 - Email: ldld@nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại
Cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Kha Văn Tám

Chủ tịch

3.841.961

0913.054.940

tamkv@ldld.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Kỳ Sơn

Phó Chủ tịch

3.844.697

0913.089.276

sonnk@ldld.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thu Nhi

Phó Chủ tịch

3.592.371

0913.054.766

nhintt@ldld.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Chí Công

Phó Chủ tịch

8.382.894

0913.038.666

congnc@ldld.nghean.gov.vn

5

Trương Xuân Quý

Chánh Văn phòng

3.590.023

0915.233.788

quytx@ldld.nghean.gov.vn

6

Văn thư

 

3.844.839