image banner
Tổng nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Nghệ An năm 2021 đạt 9.682 tỷ đồng

Chiều 19/1, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Nghệ An đã tổ chức phiên họp lần thứ 70 để đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị chủ trì phiên họp.

Anh-tin-bai

Quang cảnh phiên họp

Năm 2021, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Nghệ An đã bám sát chỉ đạo của HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời, khắc phục những khó khăn để lãnh đạo, chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm.

Anh-tin-bai

Đ/c Trần Khắc Hùng – Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả năm 2021

Tính đến 31/12/2021, tổng nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Nghệ An đạt 9.682 tỷ đồng, tăng 660 tỷ đồng so với năm 2020, đạt tốc độ tăng trưởng 7,32%. Doanh số cho vay năm 2021 đạt 2.947 tỷ đồng; 13/20 chương trình tín dụng tiếp tục được thực hiện cấp vốn. Các chương trình có doanh số tiếp tục tập trung vào chương trình có đối tượng và nhu cầu lớn như: Cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 774 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo đạt 747 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 450 tỷ đồng… Nguồn vốn tín dụng chính sách đã cấp vốn tín dụng ưu đãi cho 69.431 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, qua đó đã giúp cho 13.010 hộ thoát nghèo, 7.974 hộ sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, trong năm đơn vị đã thực hiện giải ngân vốn cho một số doanh nghiệp để thực hiện trả lương cho người lao động bị ngừng và phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ cho 4.149 khách hàng/93,5 tỷ đồng bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19…

Doanh số thu nợ đạt 2.282 tỷ đồng, chiếm 77,4% doanh số cho vay, thể hiện khả năng thu hồi vốn tốt, góp phần quan trọng tạo nguồn vốn cho vay quay vòng ổn định, chủ động tại địa phương, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tính đến 31/12/2021, tổng dư nợ đạt 9.670 tỷ đồng, tăng 662 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng Ban Đại diện HĐQT đề ra năm 2021. Tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn bình quân năm 2021 đạt 95,02%, tăng 3,26% so với cuối năm 2020.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh luôn quan tâm làm tốt công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chung tay cùng xã hội chăm lo cho người nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các gia đình có công với cách mạng. Trong năm, Chi nhánh đã vận động cán bộ, viên chức và người lao động đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động từ thiện, các hoạt động an sinh xã hội.

Anh-tin-bai

Đ/c Vi Ngọc Quỳnh – Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu

Tại phiên họp, các thành viên dự họp đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An bố trí đủ nguồn vốn để cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, phát triển sản xuất và xuất khẩu lao động; tăng cường công tác phối hợp giữa Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Nghệ An với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc cho người lao động vay vốn đi xuất khẩu lao động; mở rộng cho vay đối với các nhóm hộ nông dân cùng sản xuất một loại cây, con để phát triển sản xuất hàng hóa…

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận

Kết luận phiên họp, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá, năm 2021, đại dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên với sự đồng sức, đồng lòng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Nghệ An đã có những đóng góp rất lớn, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu Ban Đại diện xem xét, phê duyệt kế hoạch phân bổ các chương trình tín dụng cho địa phương kịp thời khi Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương giao chỉ tiêu; đảm bảo giải ngân nhanh các nguồn vốn. Ban Đại diện HĐQT cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2022 phù hợp, đảm bảo tiến độ, chất lượng…

Đối với Ngân hàng chính sách xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đẩy mạnh huy động các nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; phối hợp, tham mưu UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng các dự án, mô hình giảm nghèo bền vững để thực hiện hỗ trợ vốn cho các nhóm đối tượng đã thoát nghèo, tạo việc làm bằng nguồn vốn ngân sách địa phương, nhằm thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách…

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Đại diện kiến nghị Trung ương một số giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An; đề xuất tăng hạn mức cho vay đối với một số chương trình tín dụng…

Mục tiêu của Ngân hành chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Nghệ An năm 2022:

- Tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ đạt 7-8% (tăng khoảng 680 – 780 tỷ đồng)

- Nhận vốn ủy thác từ nguồn Ngân sách địa phương phấn đấu đạt 33-35 tỷ đồng.

- Kiểm soát tốt chất lượng tín dụng; tỷ lệ nợ quá hạn giữ mức tương đương năm 2021.

- Tỷ lệ thu lãi tối thiểu đạt 95%...

PT

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image