image banner
Tiếp tục tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường phù hợp với thực tiễn

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường diễn ra vào chiều 6/1.

Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị

Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021

Năm 2021, toàn ngành Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều nỗ lực, chủ động, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

Anh-tin-bai

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt báo cáo tại hội nghị

Sở đã chủ động rà soát, tham mưu ban hành kịp thời chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền và các văn bản chỉ đạo điều hành để tăng cường, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và giải quyết tồn tại, vướng mắc từ thực tiễn. Ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành bảng giá đất sửa đổi bảng giá đất Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam giai đoạn 2020-2024; sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 -2024… Phối hợp với các cấp, ngành liên quan và chính quyền địa phương giải quyết vướng mắc để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án trọng điểm, dự án đầu tư của tỉnh.

Ngành đã tổ chức thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cho 14/21 đơn vị cấp huyện; Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho 21/21 huyện, thành, thị xã làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ngành đã tiếp nhận, xử lý 2.257/2.446 hồ sơ của tổ chức,  210.525/232.648 hồ sơ của gia đình, cá nhân về đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Tổ chức tiếp nhận và xử lý các thông tin báo chí, tổ chức, cá nhân phản ánh về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh; tăng cường đôn đốc UBND các huyện trong công tác quản lý khoáng sản trái phép, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Tích cực triển khai kế hoạch thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tài nguyên và môi trường, qua đó đã chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiến nghị thu hồi các dự án sử dụng đất vi phạm, hạn chế được tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh được thực hiện có hiệu quả. Công tác cải cách hành chính được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ. Qua đó rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ về lĩnh vực môi trường giảm 100 ngày so với quy định và bãi bỏ 3 thủ tục; lĩnh vực khoáng sản giảm 323 ngày so với quy định và bãi bỏ 1 thủ tục; lĩnh vực tài nguyên nước giảm 542 ngày so với quy định và bãi bỏ 10 thủ tục; đề xuất bãi bỏ thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án khoáng sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản…

Tuy nhiên, một số địa phương chưa thực sự quan tâm, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về lĩnh vực bảo vệ môi trường; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn tái diễn ở một số địa phương; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chậm tiến độ…

Tại hội nghị, các địa phương đã tham luận các nội dung liên quan về những khó khăn trong công tác lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, tổ chức; công tác giải phóng mặt bằng các dự án; những khó khăn trong việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030…

Tiếp tục tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định cho phù hợp với thực tiễn

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, trong những kết quả kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2021 có sự đóng góp to lớn của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã ban hành để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp với thực tiễn và sự thay đổi của các Luật, văn bản dưới luật, tập trung vào lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường.

Hoàn thành việc lập Quy hoạch lĩnh vực tài nguyên và môi trường tích hợp vào Quy hoạch tỉnh đúng tiến độ; chỉ đạo UBND các huyện hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 -2030. Phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài nguyên đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường.  Nâng cao hiệu quả phối hợp với các ngành và địa phương, kịp thời tháo gỡ và giải quyết vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế tiếp cận nguồn lực tài nguyên đầu tư phát triển kinh tế.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tập trung rà soát, xử lý tình trạng dự án chậm tiến độ; giải quyết tình trạng lãng phí, sử dụng đất sai quy hoạch, vi phạm pháp luật về đất đai. Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai…

Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; tập trung xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản theo quy hoạch, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển, bảo vệ môi trường. Tập trung triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, đề xuất các giải pháp ứng phó hiệu quả với điều kiện của từng vùng để thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, quy hoạch dân cư…

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường. Tập trung nguồn nhân lực, vật lực để giải quyết kịp thời, nhanh gọn thủ tục hành chính của ngành đối với các dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính trong toàn ngành để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trọng tâm là đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật…

PT

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image