image banner
Sẽ hỗ trợ tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh

Sở NN&PTNT đang lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự thảo Nghị quyết này áp dụng đối với chủ sở hữu tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên (bao gồm tàu đánh bắt hoặc hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản) được đăng ký tại tỉnh Nghệ An và tham gia hoạt động khai thác thủy sản vùng khơi. Cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nguyên tắc hỗ trợ gồm chủ tàu cá tự huy động nguồn vốn để thực hiện, ngân sách nhà nước hỗ trợ sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng và đúng quy định. Những tàu cá đã được hưởng hỗ trợ chi phí nhiên liệu chuyến biển hoạt động trên các vùng biển xa từ chính sách khác của Nhà nước trong năm thực hiện Nghị quyết thì không được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.

Hỗ trợ kinh phí chuyến biển cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi với định mức 01 lần/tàu/năm như sau: Đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 700CV trở lên hỗ trợ 13,5 triệu đồng. Đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV đến dưới 700CV hỗ trợ 10,5 triệu đồng. Đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 250CV đến dưới 400CV hỗ trợ 7,5 triệu đồng. Đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 150CV đến dưới 250CV hỗ trợ 4 triệu đồng. Đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV đến dưới 150CV hỗ trợ 3 triệu đồng. Đối với tàu có tổng công suất máy chính dưới 90CV hỗ trợ 2,5 triệu đồng.

Hỗ trợ 50% kinh phí mua 01 (một) bộ thiết bị giám sát hành trình thay thế thiết bị Movimar nhưng không quá 8,7 triệu đồng. Hỗ trợ 70% cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá nhưng không quá 250 nghìn đồng/tàu/tháng.

Điều kiện hỗ trợ: Tàu cá tham gia khai thác thủy sản, có báo cáo vị trí hoạt động tại vùng khơi thông qua thiết bị giám sát hành trình trên hệ thống giám sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản, Sở NN&PTNT.

Thiết bị giám sát hành trình thay thế thiết bị Movimar phải là thiết bị mới 100%, có chức năng đáp ứng quy chuẩn và các quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chủ tàu cá phải duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình, nộp cước phí đầy đủ và có hồ sơ theo quy định.

Tại dự thảo Nghị quyết này, Sở NN&PTNT cũng quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ kinh phí chuyến biển; Trình tự, thủ tục hỗ trợ kinh phí mua thiết bị giám sát hành trình thay thế thiết bị Movimar và Trình tự, thủ tục hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình khi nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Hỗ trợ kinh phí chuyến biển; cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2025. Hỗ trợ kinh phí mua thiết bị giám sát hành trình thay thế thiết bị Movimar kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2023.

 Mời độc giả xem toàn văn dự thảo Nghị quyết và tham gia góp ý.

Kim Oanh (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image