Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Yên Thành

Địa chỉ: Khối 2 - Thị trấn Yên Thành - Huyện Yên Thành

Email: yenthanh@nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Nguyễn Quý Linh

Bí thưHuyện ủy

02383863349

linhnq@yenthanh.nghean.gov.vn

2

Trần Thị Bình

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

0914.445.237

binhnt@yenthanh.nghean.gov.vn

3

Phan Văn Tuyên

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

02383863329

tuyenpv@yenthanh.nghean.gov.vn

4

Hoàng Danh Truyền

Phó CT HĐND

02383631577

theva@yenthanh.nghean.gov.vn

5

Vũ Anh Thế

Phó CT HĐND

02383631575

theva@yenthanh.nghean.gov.vn

6

Nguyễn Thanh Hà

Phó CT UBND

02383863159

hant@yenthanh.nghean.gov.vn

7

Nguyễn Văn Dương

Phó CT UBND

02383863312

duongnv@yenthanh.nghean.gov.vn