Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Tương Dương

Địa chỉ: Khối Hoà Bắc - Thị trấn Thạch Giám - Huyện Tương DươngTT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại
Cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Nguyễn Văn Hải

Bí Thư Huyện ủy

02383874142

hainv@tuongduong.nghean.gov.vn

2

Đinh Hồng Vinh

Phó Bí thư Huyện ủy,Chủ tịch UBND huyện

02383874126

vinhdh@tuongduong.nghean.gov.vn

3

Lữ Văn May

Phó Bí thưThường trực Huyện ủy

0238. 874130

maylv@tuongduong.nghean.gov.vn

4

Lô Thanh Nhất

Phó CT UBND huyện

0238.3 741169

nhatlt@tuongduong.nghean.gov.vn

5

Kha Văn Ót

Phó CT UBND huyện

0238.3 874156

otkv@tuongduong.nghean.gov.vn

6

Nguyễn Hữu Hiến

Phó CT UBND huyện

0238.3 874180

hiennh@tuongduong.nghean.gov.vn

7

Trần Thị Lệ Thoa

Chánh VP Huyện ủy

0238.3 874136

thoattl@tuongduong.nghean.gov.vn

8

Thái Lương Thiện

Chánh Văn phòng HĐND&UBND

0238.3 874168

toantv@tuongduong.nghean.gov.vn

Văn thư Huyện ủy

0238.3. 874188

Văn thư UBND huyện

0238.3 874121