Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Thanh Chương

Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Thanh Chương

Địa chỉ: Khối 7 - Thị trấn Thanh Chương - Huyện Thanh Chương

Email: thanhchuong@nghean.gov.vn

 

 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Trình Văn Nhã

Chủ tịch UBND

 0981615888

nhatv@.thanhchuong.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Hải Dương

Bí Thư

 0918003555

duongnh@.thanhchuong.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Văn Quế

Phó Bí thư

0913054232

 tangnm@.thanhchuong.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Phó CT HĐND

 0944523241

 ngantq@thanhchuong.nghean.gov.vn

.5

Lê Thị Hồng Thiết

Phó CT HĐND

3823136

thietlth@.thanhchuong.nghean.gov.vn

6

Nguyễn Hữu Hiền

Phó CT UBND

3823207

hiennh@.nghean.gov.vn

7

Lê Đình Thanh

Phó CT UBND

3927182

thanhld@.nghean.gov.vn

8

Nguyễn Văn Chiến

Phó CT UBND

 0916292789

chiennv@.nghean.gov.vn