Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Tân Kỳ

Địa chỉ: Khối 9 - Thị trấn Tân Kỳ - Huyện Tân Kỳ

Email: tanky@nghean.gov.vn


TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Bùi Thanh Bảo

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

02383882121

baobt@tanky.nghean.gov.vn

2

Phan Sỹ Cường

   Phó Bí thư TT Huyện ủy

02383882137

cươngps@tanky.nghean.gov.vn

3

Phan Văn Giáp

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

02383882039

giappv@tanky.nghean.gov.vn

6

Lê Thị Thêu

UV TT HĐND

02383882330

thuelt@tanky.nghean.gov.vn

7

Phạm Hồng Sơn

Phó Chủ tịch UBND huyện

0912435579

sonph@tanky.nghean.gov.vn

8

Nguyễn Văn Hoa

Phó Chủ tịch UBND huyện

02383882241

hoanv@tanky.nghean.gov.vn

9

Nguyễn Văn Thực

Phó Chủ tịch UBND huyện

02383882126

thucnv@tanky.nghean.gov.vn

 

Văn thư/FAX

 

02383882124