Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Quỳ Hợp

Địa chỉ: Khối 14 - Thị trấn Quỳ Hợp - Huyện Quỳ Hợp

Email: quyhop@nghean.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Phan Đình Đạt

Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

0238.3883175

datpd@quyhop.nghean.gov.vn

2

Cao Đức Trung

Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ

0914956668

trungcd@quyhop.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Đình Tùng

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

0983822797

tungnd@quyhop.nghean.gov.vn

4

Trương Thị Hà

Phó CT HĐND

0238.3883156

hatt@quyhop.nghean.gov.vn

5

Trần Đức Lợi

Phó CT UBND

0967177666

tranducloicd3@gmail.com

6

Hoàng Văn Thái

Phó CT UBND

0869806898

hoangthai.nd.qh@gmail.com

10

Quán Vi Giang

Phó CT UBND

0982208577

quanvygiang@gmail.com

11

Văn thư

3883141

12

Máy FAX

3981438