Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Quỳ Châu

Địa chỉ; Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc -  huyện Quỳ Châu
Email: quychau@nghean.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Vương Quang Minh

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

02383.884.148

minhvq@quychau.nghean.gov.vn

2

Lô Thanh Luận

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

02383.884.152

luantl@quychau.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Thanh Hoài

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

02383.892.106

hoaint@quychau.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Xuân Hòa

Phó Chủ tịch HĐND huyện

02383.884.796

hoanx@quychau.nghean.gov.vn

6

Lê Hải Lý

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

02383.884.799

lylh@quychau.nghean.gov.vn

7

Lê Thanh Hà

Phó Chủ tịch  UBND huyện

02383.884.358

halt@quychau.nghean.gov.vn

8

Lang Văn Đông

Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện

02383.884.132

dongvl@quychau.nghean.gov.vn

9

Quang Văn Dũng

Phó chánh văn phòng

02383884339

dungqv@quychau.nghean.gov.vn

Văn thư

02383844339