Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Quế Phong

Địa chỉ: Khối 8 - Thị trấn Kim Sơn - Huyện Quế Phong
Email: quephong@nghean.gov.vn

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Trương Minh Cương

Bí thư Huyện ủy

0912.628.286

cuongtm@quephong.nghean.gov.vn

2

Dương Hoàng Vũ

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

0919.548.910

vudh@quephong.nghean.gov.vn

3


Sầm Văn Duyệt

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

0914.825.640

duyetsv@quephong.nghean.gov.vn

4

Bùi Văn Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện

0915.228.255

hienbv@quephong.nghean.gov.vn

5

Lô Thị Nguyệt

Phó Chủ tịch UBND huyện

0906.225.055

nguyetlt@quephong.nghean.gov.vn

6

Nguyễn Bá Hiền

Chánh Văn phòng

0914.457.566

hiennb@quephong.nghean.gov.vn

7

Văn thư

0986.094.744