Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Huyện Ủy - HĐND - UBND Huyện Nghĩa Đàn

Địa chỉ: Khối Tân Hồng - TT Nghĩa Đàn - Huyện Nghĩa Đàn 
Email: nghiadan@nghean.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Phạm Chí Kiên

Bí thư

(0238)3.904.198

kienpc@nghiadan.nghean.gov.vn

2

Phan Tiến Hải

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND

0913.275.113

haipt@nghiadan.nghean.gov.vn

3

Võ Tiến Sỹ

Chủ tịch UBND

0988.481.781

syvt@nghiadan.nghean.gov.vn

4

Lê Thái Hùng

Phó Chủ tịch UBND

0943.341.979

hunglt@nghiadan.nghean.gov.vn

5

Trần Mạnh Hà

Phó Chủ tịch

0917.429.666

hatm@nghiadan.nghean.gov.vn

6

Hoàng Thị Lan

Chánh Văn phòng huyện ủy

0978.252.889

lanht@nghiadan.nghean.gov.vn

7

Nguyễn Văn Vinh

Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện

0949.777.286

vinhnv@nghiadan.nghean.gov.vn

8

Văn thư

02383.904.233

0984.962911