Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Nghi Lộc

Địa chỉ: Khối 4 - Thị trấn Quán Hành - Huyện Nghi Lộc
Email : nghiloc@nghean.gov.vn

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Dương Đình Chỉnh

Bí thư

02383.611.666

chinhdd.nghiloc@nghean.gov.vn

2

Lê Văn Dũng

Phó Bí thư

02383. 614 065

dunglv.nghiloc@nghean.gov.vn

3

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

02383 614 888

dungnt.nghiloc@nghean.gov.vn

5

Lê Thị Hiền

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0387.795.488

hienlt.nghiloc@nghean.gov.vn

6

Nguyễn Thanh Hải

Phó Chủ tịch UBND huyện

02383. 614 065

haint.nghiloc@nghean.gov.vn

7

Nguyễn Đức Thọ

Phó Chủ tịch UBND huyện

02383. 614 065

thond.nghiloc@nghean.gov.vn

8

Trần Thị Ánh Tuyết

Phó Chủ tịch UBND huyện

02383 861 225

tuyettta.nghiloc@nghean.gov.vn

9

Đinh Thế Tài

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

0383.875.108

taidt.nghiloc@nghean.gov.vn