Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Hưng Nguyên

Địa chỉ: Khối 7 - Thị trấn - Huyện Hưng Nguyên 

Email: hungnguyen@nghean.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Nguyễn Thị Thơm

Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

 0917.160.604

thomnt@hungnguyen.nghean.gov.vn

2

Phạm Quốc Việt

Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ

 0912.591.897

vietpq@hungnnguyen.nghean.gov.vn

3

Lê Phạm Hùng

Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

 0947.086.686

hunglp@hungnguyen.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Văn Tú

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 0912.626693

tunv@hungnguyen.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 0386383553

tamntt@hungnguyen.nghean.gov.vn

6

Hoàng Anh Tiến

Phó Chủ tịch UBND huyện

 02383.821.191

tienha@hungnguyen.nghean.gov.vn

7

Nguyễn Hữu Hà

Phó Chủ tịch UBND huyện

 0979.356767

hanh@hungnguyen.nghean.gov.vn