Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Đô Lương

Địa chỉ: Khối 7 - Thị trấn Đô Lương - Huyện Đô Lương 
Email: doluong@nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Bùi Duy Đông

Bí thư Huyện ủy Đô Lương

0987.755.555

 

dongdb@doluong.nghean.gov.vn

2

Hoàng Văn Hiệp

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

0917.409.278

 

hiephv@doluong.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Tất Hoài Hiệp

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

0912.163.818

 

hiepnth@doluong.nghean.gov.vn

4

Đoàn Văn Lợi

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

0915.229.104

 

loidv.doluong@tinhuy.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Trung Thành

Uỷ viên BCH, Phó Chủ tịch UBND huyện

0915.624.123

 

thanhnt@doluong.nghean.gov.vn

6

Nguyễn Thị Anh Quang

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

0988.402.185

 

quangnta@doluong.nghean.gov.vn

7

Trần Văn Hiến

Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch UBND huyện

0915.700.676

 

hientv@doluong.nghean.gov.vn

8

Nguyễn Đăng Hồng

Chánh VP HĐND-UBND huyện

0986.528.674

 

hongdn@doluong.nghean.gov.vn

9

Máy FAX

02383.871.382

10

Văn thư

0969.561.688