Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Diễn Châu

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Diễn Châu - Huyện Diễn Châu

Email: dienchau@nghean.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại Cơ quan

Email

1

Hà Xuân Quang

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

0983.234.777

quanghx@dienchau.nghean.gov.vn

2

Đặng Quang Hồng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 0983 354 144

hongdv@dienchau.nghean.gov.vn

3

Tăng Văn Luyện

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

0913.047.202

luyentv@dienchau.nghean.gov.vn

4

Phan Xuân Vinh

Phó Chủ tịch UBND huyện

0912.188.684

vinhpx@dienchau.nghean.gov.vn

5

Phạm Xuân Sánh

Phó Chủ tịch UBND huyện

0979.850.567

sangpx@dienchau.nghean.gov.vn

6

Lê Mạnh Hiên

Phó Chủ tịch UBND huyện

0989.234.678

hienml@dienchau.nghean.gov.vn

7

Máy FAX

02383.623.373

8

 

Văn thư

0978.805.008