Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Con Cuông

Địa chỉ: Khối 2 - Thị trấn Con Cuông - Huyện Con Cuông
Email:concuong@nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Nguyễn Đình Hùng

Bí thư Huyện ủy

0915 422 789

hungnd@concuong.nghean.gov.vn

2

Lô Văn Thao

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

0916.531.222

thaolv@concuong.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Thế Mạnh

P. CT Thường trực HĐND

0945.017.456

manhnt@concuong.nghean.gov.vn

4

Hoàng Sỹ Kiện

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

02383 873 626

kienhs@concuong.nghean.gov.vn

5

Vi Văn Quý

P. Chủ tịch UBND huyện

0914.537.666

quyvv@concuong.nghean.gov.vn

6

Lương Đình Việt

P. Chủ tịch UBND huyện

0968.018.788

vietld@concuong.nghean.gov.vn

7

Hà Đức Đạt

Chánh VP HĐND- UBND huyện

0944.354.166

hapt@concuong.nghean.gov.vn

8

Văn thư

02383 873 104