Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Hội nông dân

 

Địa chỉ: Số 1, Đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An;

Điện thoại: (0238) 3843123; Email: hnd@nghean.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Mai công vụ

1

Nguyễn Quang Tùng

Chủ tịch

0912.939.288

 

tungnq@hnd.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Hồng Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực

0913.059.930

sonnh@hnd.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hải

Phó Chủ tịch

0988.090.555

haint@hnd.nghean.gov.vn

4

Võ Văn Phong

Phó Chủ tịch

0983.459.757

phongvv@hnd.nghean.gov.vn

5

 

Văn Thư

0946.821.576