Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nội bộ

Cơ quan

Di động

1

Chu Quang Hải

Cục trưởng

204

02383.500.888

0945.010.101

2

Nguyễn Sỹ Hoàng

P.Cục trưởng

135

0238.8685.666

0982.368.668

3

Kiều Trường Sơn

P.Cục trưởng

162

02383.569936

0979.697555

4

Nguyễn Thành Trung

P.Cục trưởng

116

02383.849515

0932.369633

5

Văn phòng

(0238) 3 593 420