Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Hội Khuyến học

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 22 - Trường Thi - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 02383 563 761 - DĐ: 0912 939 288 - Email: hoikhuyenhocna@gmail.com

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Di động

Mail

1

Nguyễn Thanh Hiền

Chủ tịch

0912.939.288

hiennt@hkh.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Trọng Bé

Phó Chủ tịch Hội CCB

0913.850.799

bent@hkh.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Duy Cương

Phó Chủ tịch Hội CCB

0912.340.026

cuongnd@hkh.nghean.gov.vn

4

Phạm Hồng Căn

Chánh văn Phòng

0985.431.648

canhp@hkh.nghean.gov.vn