Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Hội đồng nhân dân tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 3- Đường Trường Thi, thành phố Vinh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Thái Thanh Quý

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh

0238.3844859

 

quytt@hdnd.nghean.gov.vn

 

2

Nguyễn Nam Đình

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

0238.3529992

dinhnn@hdnd.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Như Khôi

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

0238. 3590958

khoinn@hdnd.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Thành Chung

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

0912253266 

chungnt@hdnd.nghean.gov.vn

5

Cao Tiến Trung

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

0913060272

trungct@hdnd.nghean.gov.vn

6

Chu Đức Thái

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh

 0989622103

thaicd@hdnd.nghean.gov.vn

7

Lô Thị Kim Ngân

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

0983064494

nganltk@hdnd.nghean.gov.vn

 

 Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Bùi Duy Sơn 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

0913075777

sonbd@hdnd.nghean.gov.vn

2

Hồ Sỹ Hùng

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

0982200372

hunghs@hdnd.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Thị Anh Hoa

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

0238. 3832298

hoanta@hdnd.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Mạnh Cường

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

0912221119

cuongnm@hdnd.nghean.gov.vn

5

Văn thư

0238. 3592014