image banner
Nội dung tìm kiếm
Chuyên mục câu hỏi
Danh sách câu hỏi
1.  Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh
Xin hỏi Chính phủ vừa có quy định mới chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh như thế nào và có khác gì so với Nghị quyết 68/NQ-CP?
2.  Bỏ điều kiện nợ xấu đối với doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc

Xin hỏi Chính phủ vừa có quy định mới chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất như thế nào và có khác gì so với Nghị quyết 68/NQ-CP?

3.  Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

Xin hỏi Chính phủ vừa có quy định mới chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động như thế nào?

4.  Chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc

Xin hỏi Chính phủ vừa có quy định mới chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc như thế nào?

5.  Chính sách hỗ trợ tiền mặt người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

Xin hỏi Chính phủ vừa có quy định mới chính sách hỗ trợ tiền mặt người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương như thế nào và có khác gì so với Nghị quyết 68/NQ-CP?

6.  Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Xin hỏi Chính phủ vừa có quy định mới về chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như thế nào và có khác gì so với Nghị quyết 68?

7.  Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư tại chỗ đối với nhà ở, công trình xây dựng không thuộc sở hữu nhà nước
Xin hỏi Nhà nước quy định như thế nào về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư không có nhu cầu tái định cư tại chỗ đối với nhà ở, công trình xây dựng không thuộc sở hữu nhà nước khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư?
8.  Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư có nhu cầu tái định cư tại chỗ đối với nhà ở, công trình xây dựng không thuộc sở hữu nhà nước

Xin hỏi Nhà nước quy định như thế nào về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư có nhu cầu tái định cư tại chỗ đối với nhà ở, công trình xây dựng không thuộc sở hữu nhà nước khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư?

9.  Quy định về việc phá dỡ nhà chung cư khi cải tạo, xây dựng lại

Xin hỏi Nhà nước quy định như thế nào về việc phá dỡ nhà chung cư khi cải tạo, xây dựng lại?

10.  Quy định về kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư

Xin hỏi Nhà nước quy định như thế nào về việc kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư?

1234567
(*) Thông tin bắt buộc
Chuyên mục
Tiêu đề (*)
Nội dung câu hỏi (*)
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper 
 
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Người hỏi (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra (*)
  Gửi câu hỏi Làm lại