image banner
Nội dung tìm kiếm
Chuyên mục câu hỏi
Danh sách câu hỏi
1.  Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động ở nước ngoài khi phải về nước trước hạn quy định
Xin hỏi người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi phải về nước trước hạn quy định được Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề như thế nào?
2.  Hỗ trợ thân nhân của người lao động bị chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài

Xin hỏi thân nhân của người lao động bị chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài được Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ như thế nào?

3.  Mức hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến người lao động trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Xin hỏi việc giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến người lao động trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ như thế nào?
4.  Mức hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi

Xin hỏi người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi trong thời gian làm việc ở nước ngoài được Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ bao nhiêu tiền?

5.  Tăng mức hỗ trợ cho người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài

Xin hỏi người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài được Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ bao nhiêu tiền?

6.  Nguyên tắc hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Nguyên tắc hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

7.  Mức đóng góp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
Xin hỏi mức đóng góp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước và hình thức đóng góp của người lao động được quy định như thế nào?
8.  Xử lý trang thiết bị y tế không đạt yêu cầu kiểm định

Xin hỏi, trường hợp trang thiết bị y tế không đạt yêu cầu kiểm định sẽ bị xử lý như thế nào?

9.  Mức đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Xin hỏi mức đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước được quy định như thế nào?

10.  Miễn kiểm định lần đầu đối với trang thiết bị y tế đã có chứng nhận hợp quy
Xin hi, những trang thiết bị y tế nào được miễn kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng?
12345678910...
(*) Thông tin bắt buộc
Chuyên mục
Tiêu đề (*)
Nội dung câu hỏi (*)
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper 
 
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Người hỏi (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra (*)
  Gửi câu hỏi Làm lại