Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Hội Cựu Chiến binh

Địa chỉ: Số 55 - Đường Duy Tân - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238 3 843 305 - Fax: 0238 3 843 305; Email: hccb@nghean.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Mail

1

Nguyễn Sỹ Hội

Chủ tịch Hội CCB tỉnh

3.597.241

0942.652.222

hoins@hccb.nghean.gov.vn

2

Doãn Ngọc Sơn

Phó Chủ tịch Hội CCB

3.526.126

0913.059.930

sondn@nshccb.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Duy Cần

Phó Chủ tịch Hội CCB

3.526.127

0988.090.555

candn@nshccb.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Đăng Minh

Chánh văn Phòng

3.843.305

0983.459.757

minhnd@nshccb.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thân

Văn Thư

3.843.305

0946.821.576

thannt@nshccb.nghean.gov.vn