Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Hội chữ Thập đỏ

Địa chỉ: 11 Dương Văn Nga, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.842.605 - Fax: 02383.842.605
  Điện thoại: 02383.849.369

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại
Cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Nguyễn Lương Hồng

Chủ tịch Hội

0919.609.998

luonghongna@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch Hội

0914.157.448

hienson07@gmail.com

3

Hành chính

 

02383.842.605