image banner
Cho ý kiến vào dự thảo Đề án phát triển doanh nghiệp đến năm 2025

Chiều ngày 09/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Sở KH&ĐT, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án phát triển doanh nghiệp đến năm 2025.

Anh-tin-bai

Quang cảnh buổi làm việc

Qua nhiều lần lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa và ý kiến góp ý của các ngành tại buổi làm việc diễn ra vào ngày 17/5/2021, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Hữu Mão cho biết, dự thảo Đề án đã được rút gọn và có sự điều chỉnh về mục tiêu cụ thể giải quyết việc làm cho người lao động. Theo đó, bình quân hàng năm doanh nghiệp tạo việc làm mới cho khoảng 12.000-14.000 lao động; thu nhập bình quân của 01 lao động tăng 10%/năm. Sở KH&ĐT cũng đã thực hiện xây dựng bảng biểu, phụ lục để thấy quy mô, “sức khoẻ” của doanh nghiệp của Nghệ An đang đứng ở đâu trong khu vực Bắc Trung bộ và cả nước để có định hướng phát triển doanh nghiệp đến năm 2025.

Theo dự thảo Đề án, Nghệ An phấn đấu đến năm 2025 có 30.000 doanh nghiệp, trong đó 20.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Để thực hiện, dự thảo Đề án đề ra 7 nhóm giải pháp hỗ trợ gồm: Tuyên truyền phát triển doanh nghiệp, phát triển số lượng và nâng cao chất lượng doanh nghiệp; đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; tiếp tục kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Cũng theo dự thảo Đề án, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ riêng về phát triển nguồn nhân lực và xúc tiến, mở rộng thị trường, tiếp cận tín dụng, thông tin tư vấn pháp lý; khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số; hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khi tham gia cụm liên kết ngành, tạo chuỗi giá trị mới; hỗ trợ về kho bãi, phí vận chuyển...

Phát biểu tại buổi làm việc, đa số các ý kiến đều cho rằng dự thảo Đề án lần này đã được chuẩn bị chu đáo, bài bản hơn; đồng thời đề nghị cơ quan tham mưu xây dựng Đề án cần quan tâm có cơ chế chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; đồng thời có giải pháp trọng yếu để tập trung thực hiện mục tiêu quan trọng, trong đó đề nghị xây dựng giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đánh giá cao tổng thể nội dung của dự thảo Đề án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đề nghị Sở KH&ĐT tiếp tục tiếp thu ý kiến của các ngành, đơn vị, địa phương để hoàn thiện lại dự thảo Đề án, trong đó cần phải dùng phương pháp nội suy, căn cứ khoa học để xây dựng các bảng biểu, phụ lục; chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp để trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong phiên họp thường kỳ tới.

Phan Quỳnh