image banner
Số điện thoại hỗ trợ, tư vấn người lao động và người lao động khác làm việc thuộc một số dịch vụ không thiết yếu khác phải tạm dừng hoạt động tại Doanh nghiệp, cơ sở sẩn xuất

 

TT

 

Cán bộ đầu mối

 

Số điện thoại

 

Hộp thư điện tử

 

1

 

Nguyễn Quốc Hùng

 

0912295969

 

Quochung.sctna@gmail.com