image banner
Đường dây nóng tiếp nhận, trả lời kiến nghị, phản ánh của người dân khi thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

 

TT

 

Cán bộ đầu mối

 

Số điện thoại

 

Hộp thư điện tử


1


Trần Hữu Thượng

(0238) 3 830159

0917231678

thuong81sldna@gmail.com